Croeso i’m wefan.
Ar ôl cwblhau fy addysg uwchradd yn YGGBM, Caerfyrddin wnes I cwrs sylfaen yn Nghelf yn Ysgol Celf Caerfyrddin. Ar ôl hynny wnes I graddio o Prifysgol Metropolitan Caerdydd efo gradd mewn Darlunio ac erbyn hyn rwyf wedi cwblhau MA o brifysgol Nottingham Trent.
Rwyf ar gael am pob math o waith darlunio ac yn hapus I cymryd mlaen comisiynau.

Welcome to my website.
After completing my secondary education at YGGBM, Carmarthen I completed a foundation course at the Carmarthen school of Art. Since then I have graduated from Cardiff Met with a degree in illustration and have recently gained an MA in visual communication from Nottingham Trent University.
I’m available for all types of illustrative work and happy to take on commissions.

You may also like

Back to Top